Toon filters

Maandag 25 oktober 2021

Alle publicaties op maandag 25 oktober 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 92 publicaties

 1. vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater

  21.1002412 verleende vergunning voor het éénmalig lozen van zeewater uit het Natte Dok van de Oude Rijkswerf in het Noordhollands Kanaal in Den Helder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Waterschapsblad 2021, 13030 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater

  Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Luiten Ambachtstraat 28 te Raamsdonk.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Waterschapsblad 2021, 12966 Waterschap Brabantse Delta
 3. vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater

  Aanvraag watervergunning voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Veerweg 7 te Sprang-Capelle.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Waterschapsblad 2021, 12968 Waterschap Brabantse Delta
 4. ander besluit van algemene strekking

  Bekendmaking definitief projectplan kadeverbetering Buurtvaart & Delftsewallenwetering te Zoetermeer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Waterschapsblad 2021, 13009 Hoogheemraadschap van Rijnland
 5. overige overheidsinformatie

  Bekendmaking goedkeuring Dijkversterking Tiel-Waardenburg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Waterschapsblad 2021, 12916 Waterschap Rivierenland
 6. ander besluit van algemene strekking

  Bekendmaking peilbesluit Polder Oudendijk te Kaag en Braassem

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Waterschapsblad 2021, 13044 Hoogheemraadschap van Rijnland
 7. ander besluit van algemene strekking

  Bekendmaking Projectplan Leeuwarden Oost, Deelgebied B Badweg te Dokkum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Waterschapsblad 2021, 12990 Wetterskip Fryslân
 8. ander besluit van algemene strekking

  Bekendmaking vastgesteld Projectplan Natuurvriendelijke Oevers Noord-Willemskanaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Waterschapsblad 2021, 12846 Waterschap Hunze en Aa's
 9. andere beschikking

  Bekendmaking watervergunning voor werkzaamheden in de kernzone en beschermingszone A van een primaire waterkering nabij Kanaaldijk 5 te Hattem

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Waterschapsblad 2021, 12972 Waterschap Vallei en Veluwe
 10. andere vergunning

  Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het bouwen van een bijgebouw in het profiel van vrije ruimte van het primaire oppervlaktewater genaamd ‘Kwistbeek’ te Baarlo in de gemeente Peel en Maas

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Waterschapsblad 2021, 13031 Waterschap Limburg