Toon filters

Dinsdag 7 december 2021

Alle publicaties op dinsdag 7 december 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 51 publicaties

 1. vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater

  21.1043649 verleende vergunning voor het plaatsen van een beschoeiing aan de zij- achterkant bij Charlotte van Pallandthof 58 in Hoorn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Waterschapsblad 2021, 14786 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater

  21.1043807 verleende vergunning voor het plaatsen van een duikschot in een waterloop naast Havermeerweg 1 in Noordbeemster

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Waterschapsblad 2021, 14793 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 3. vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater

  21.1043808 verleende vergunning voor het plaatsen van een brug bij Burgemeester J. Zijpweg 17 in Venhuizen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Waterschapsblad 2021, 14794 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 4. andere beschikking

  21.1044113 verleende vergunning voor het slopen en bouwen van een woongebouw in de waterkering en het wijzigen van een dijklichaam bij Kometensingel 88 in Amsterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Waterschapsblad 2021, 14805 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 5. andere beschikking

  21.1044201 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in open ontgraving waarbij de regionale waterkering wordt gekruist bij Westzijde 358 in Zaandam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Waterschapsblad 2021, 14828 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 6. omgevingsvergunning

  Aanvraag vergunning voor het aanleggen van glasvezel voor het plan Claverveld (fase 2) Vlissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Waterschapsblad 2021, 14783 Waterschap Scheldestromen
 7. omgevingsvergunning

  Aanvraag vergunning voor sonderingen/boringen te Hansweert

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Waterschapsblad 2021, 14826 Waterschap Scheldestromen
 8. omgevingsvergunning

  Aanvraag vergunning voor uitvoeren werkzaamheden aan Coosjes Buskenstraat/Westbeerplein Vlissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Waterschapsblad 2021, 14825 Waterschap Scheldestromen
 9. andere melding

  Aanvraag watervergunning voor het bouwen van een distributiecentrum, ter hoogte van Etnastraat, 1060 LH Amsterdam - AGV - WN2021-006469

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Waterschapsblad 2021, 14806 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 10. ander besluit van algemene strekking

  Bekendmaking Peilbesluit Het Eyland Wetterskip Fryslân

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Waterschapsblad 2021, 14753 Wetterskip Fryslân