Toon filters

Maandag 27 september 2021

Alle publicaties op maandag 27 september 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 94 publicaties

 1. gerechtelijke oproeping belanghebbenden

  [Oproeping]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatscourant 2021, 42183 Rechtbank Noord-Nederland
 2. gerechtelijke oproeping belanghebbenden

  [Oproeping]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatscourant 2021, 42170 Rechtbank Noord-Nederland
 3. deurwaardersexploot of betekening Belastingdienst

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatscourant 2021, 42098 Belastingdienst
 4. overige overheidsinformatie

  Bekendmaking vergunningen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor het plaatsen, behouden en onderhouden van energielaadpunten op de verzorgingsplaatsen ’t Anker, Meiberg, Hazeldonk-West, Hoezaar, Mastpolder en Venlose Heide, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatscourant 2021, 42085 Rijkswaterstaat
 5. overige overheidsinformatie

  Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Hilton Foods en Dalco Food

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatscourant 2021, 42161 Autoriteit Consument en Markt
 6. overige overheidsinformatie

  Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Quva en Condoor

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatscourant 2021, 42163 Autoriteit Consument en Markt
 7. ander besluit van algemene strekking

  Besluit van 16 september 2021 van de Minister voor Rechtsbescherming, kenmerk 3516432, tot wijziging van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatscourant 2021, 41723 Dienst Justitiële Inrichtingen
 8. benoeming of ontslag

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 15 september 2021, kenmerk DGA-PAV / 21170921, houdende wijziging van het Besluit houdende benoeming van de algemene tentoonstellingscommissaris en de algemene afdelingscommissaris voor de in de gemeente Almere te houden internationale tentoonstelling Floriade 2022

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatscourant 2021, 41808 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. ander besluit van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2021, 2021-0000143008, tot aanwijzing van DNV GL Business Assurance B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17024:2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatscourant 2021, 41734 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. ander besluit van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2021, 2021-0000143431, tot aanwijzing van Chex Liftkeuringen B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatscourant 2021, 41738 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid