Toon filters

Maandag 25 oktober 2021

Alle publicaties op maandag 25 oktober 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 110 publicaties

 1. deurwaardersexploot of betekening Belastingdienst

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Staatscourant 2021, 44756 Belastingdienst
 2. accountantsregister

  Aanvragen inschrijving accountantsregister

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Staatscourant 2021, 44937 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 3. advies Raad van State

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Staatscourant 2021, 44369 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. ander besluit van algemene strekking

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 oktober 2021, 2021-0000149740, tot wijziging van de Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie in verband met de toepassing van die beleidsregel op de vaststelling van subsidies op grond van de Derde en Vierde noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Staatscourant 2021, 44384 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. andere beschikking

  Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende instellen tijdelijke gebieden met beperkingen Baarlo en Bant voor het lanceren van modelraketten door Tripoli NL

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Staatscourant 2021, 44635 Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. andere beschikking

  Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende ontheffing voor kabelvlieger binnen een afstand van 5 km tot een gecontroleerde luchthaven, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Staatscourant 2021, 44633 Inspectie Leefomgeving en Transport
 7. overige overheidsinformatie

  Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Emil Frey Nederland en Driessen Auto

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Staatscourant 2021, 44808 Autoriteit Consument en Markt
 8. delegatie- of mandaatbesluit

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 oktober 2021, 2021-0000162685, tot verlening van mandaat aan de Inspectie van het Onderwijs tot uitoefening van een bevoegdheid op grond van de wet- en regelgeving op het terrein van de Wet kinderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Staatscourant 2021, 44378 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. echtscheiding of ontbinding

  C/16/526047 / FO RK 21-833

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Staatscourant 2021, 44136 Rechtbank Midden-Nederland
 10. overige overheidsinformatie

  CCMO-richtlijn Toetsing geschiktheid onderzoeksinstelling, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2021 Staatscourant 2021, 44381 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport