Toon filters

Dinsdag 7 december 2021

Alle publicaties op dinsdag 7 december 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 spoedpublicatie

 1. ander besluit van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2021, kenmerk 3294274-1021509-PDC19 tot wijziging van het Besluit aanwijzing hoogrisicogebieden en zeer hoogrisicogebieden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2021 Staatscourant 2021, 49243 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Totaal 153 publicaties

 1. accountantsregister

  Aanvragen inschrijving accountantsregister

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatscourant 2021, 49110 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 2. advies Raad van State

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende houdende instelling van een vast college van advies op het terrein van sport en maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport (Wet op de Nederlandse Sportraad)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatscourant 2021, 48631 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. overige overheidsinformatie

  Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding concentratie VNA en Apotheek Dalem – Apotheek Heyhoef – Apotheek Witbrant – Apotheek De Reeshof

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatscourant 2021, 49007 Autoriteit Consument en Markt
 4. onteigening

  Besluit van 8 november 2021, nr. 2021002188 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor het project A2 Structurele verbreding Het Vonderen – Kerensheide: de verbreding van de rijksweg A2 vanaf de kruising met de rijksweg A73 in het knooppunt Het Vonderen tot circa 450 meter na de kruising met de N294/Urmonderbaan, alsmede voor de verbreding van een gedeelte van de rijksweg A73 vanaf de kruising met de rijksweg A2 in het knooppunt Het Vonderen tot de aansluiting op de rijksweg A2 ten zuiden van de kruising met de Heiweg, met bijkomende werken).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatscourant 2021, 47943 Rijkswaterstaat
 5. interne regeling

  Besluit van de algemene raad van 22 november 2021 houdende de wijziging van de beleidsregel subsidies NOvA in verband met de verduidelijking van het tijdvak subsidieplafond (Wijzigingsbesluit beleidsregel subsidies 2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatscourant 2021, 48526 Nederlandse Orde van Advocaten
 6. interne regeling

  Besluit van de algemene raad van 6 december 2021 houdende de wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met enkele technische wijzigingen (Verzamelregeling 2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatscourant 2021, 48982 Nederlandse Orde van Advocaten
 7. benoeming of ontslag

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 19 november 2021, nr. IENW/BSK-2021/297540, houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatscourant 2021, 47096 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. interne regeling

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Financiën van 1 december 2021 (kenmerk 3513924), houdende de instelling van het Agentschap Justitiële Informatiedienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatscourant 2021, 48912 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. algemeenverbindendverklaring van cao-bepalingen

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2021 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Banden- en Wielenbranche

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatscourant 2021, 46402 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. algemeenverbindendverklaring van cao-bepalingen

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2021 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Dibevo NPMB-VMN inzake Sociaal Fonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatscourant 2021, 45957 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid