Toon filters

Dinsdag 7 december 2021

Alle publicaties op dinsdag 7 december 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 7 publicaties

 1. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 24 november 2021, houdende vaststelling van een onderscheidingsvlag voor Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia en haar zusters

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatsblad 2021, 582 Ministerie van Algemene Zaken
 2. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 26 november 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatsblad 2021, 595 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. AMvB

  Besluit van 26 november 2021 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en enkele andere besluiten in verband met de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof waarin is geregeld dat een werknemer recht heeft op een uitkering tijdens het ouderschapsverlof

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatsblad 2021, 593 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 29 november 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatsblad 2021, 594 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Wet

  Wet betaald ouderschapsverlof

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatsblad 2021, 592 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Wet

  Wet van 1 december 2021 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatsblad 2021, 596 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Wet

  Wet van 1 december 2021 tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van tabaksproducten en aanverwante producten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2021 Staatsblad 2021, 597 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport