Toon filters

Maandag 27 september 2021

Alle publicaties op maandag 27 september 2021 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 2 publicaties

 1. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 18 september 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel BB, en artikel II, onderdeel B, onder 3, van het Besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren, het Besluit bewapening en uitrusting politie en het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie in verband met de wijziging en invoering van voorschriften omtrent het gebruik van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen (Stb. 2021, 46)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatsblad 2021, 435 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 18 september 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdelen D en E, van de Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (Stb. 2019, 280)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2021 Staatsblad 2021, 436 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat